ESZA
A projektről
50731
page-template-default,page,page-id-50731,page-parent,cookies-not-set,eltd-core-1.1.3,borderland-child-child-theme-ver-1.0.0,borderland-theme-ver-2.2,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,smooth_scroll,grid_1300, vertical_menu_with_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.3.0,vc_responsive
 
A projektről

Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása

EFOP-1.3.9-17
Custom Image

Cél: az iskolai hasznos szabadidő-eltöltésében rejlő lehetőségek kiaknázása, a családok és különböző közösségek, illetve a gazdasági szereplők együttműködése.

Célcsoport: a projektben érintett településen élő, illetve az ott iskolába járó 6-18 éves gyermekek, családtagjaik, rokonságuk valamint a projektben érintett településen élők

A projekt részei

MŰVÉSZETI ÁGAKHOZ KÖTHETŐ FOGLALKOZÁSOK MEGTARTÁSA, CSOPORTOK MŰKÖDTETÉSE
MŰVÉSZETI ÁGAKHOZ KÖTHETŐ FOGLALKOZÁSOK MEGTARTÁSA, CSOPORTOK MŰKÖDTETÉSE

HAGYOMÁNYŐRZŐ TEVÉKENYSÉGEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA
HAGYOMÁNYŐRZŐ TEVÉKENYSÉGEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ KÖTŐDŐ KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGEK
AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ KÖTŐDŐ KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGEK

SPORTTEVÉKENYSÉGEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA
SPORTTEVÉKENYSÉGEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉSHEZ KÖTHETŐ TEVÉKENYSÉGEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉSHEZ KÖTHETŐ TEVÉKENYSÉGEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

TERMÉSZETISMERETHEZ, KÖRNYEZETI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ELMÉLYÍTÉSÉHEZ KÖTHETŐ TEVÉKENYSÉGEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA
TERMÉSZETISMERETHEZ, KÖRNYEZETI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ELMÉLYÍTÉSÉHEZ KÖTHETŐ TEVÉKENYSÉGEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

TANÓRÁN KÍVÜLI KOMPETENCIAFEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉGEK
TANÓRÁN KÍVÜLI KOMPETENCIAFEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉGEK

A projekt részletes ismertetése

Néphagyományok ápolása és szabadidős tevékenységek fejlesztése Gyöngyöshalász községben
Custom Image
 • a kedvezményezett neve: Hatvani Tankerületi Központ
 • a projekt azonosító száma: EFOP-1.3.9-17-2017-00027
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.10.31.
 • a szerződött támogatás összege: 29.999.995 Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalma:

A támogatást a Hatvani Tankerületi Központ kapta a Gyöngyöshalászi Széchenyi István Általános Iskola vezetésével megvalósítandó projekt megvalósítására.

Konzorciumi partnerünk a Segítő kezekkel a gyöngyöshalászi gyermekekért alapítvány, amelynek célja a közösségi élet, a tanulás, felzárkóztatás, tehetséggondozás feltételeinek javítása.

Projektünk célja Gyöngyöshalász településen az általános iskola, mint elsődleges közösségszervező szereplő vezetésével egy olyan partnerség működtetése, amely növeli a településen elérhető közösségi programok számát. A közös tevékenységeken keresztül a tanulók mellett a település egész közösségének támogatást nyújt az egész életen át tartó tanulásban való részvételhez, az informális és nem formális tanulási alkalmakon keresztül hozzájárul a tanulói sikeresség, a munkaerő-piaci kompetenciák megszerzéséhez, elmélyítéséhez. Célunk még a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók kompetenciáinak fejlesztése, a lemorzsolódás megelőzése. Szintén célunk az önkéntes tevékenységet végzők számának növelése.

A célokat komplex szolgáltatás nyújtásával, számos területet – művészeti ágak, sport, kultúra, hagyományőrzés, kompetenciafejlesztés, egészséges életmódra nevelés, környezeti felelősségvállalás – felölelő foglalkozások, rendezvények, kirándulások megvalósításával tervezzük elérni.

A kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül hét tevékenységgel kapcsolatban valósítunk meg programokat:

 1. Művészeti ágakhoz köthető tevékenységek: Társastánc, Kézműves foglalkozás, Zenekedvelők klubja
 2. Sporttevékenységek: Játékos sportvetélkedők, Fitness foglalkozások
 3. Hagyományőrző tevékenységek: Márton naptól karácsonyig
 4. Kulturális tevékenységek: Kulturális kavalkád
 5. Tanórán kívüli kompetenciafejlesztés: Tanuljunk angolul, Váltsuk meg a világot
 6. Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek: Főzőklub, Prevenciós foglalkozások
 7. Természetismerethez, környezeti felelősségvállaláshoz köthető tevékenységek: Környezetünk megismerése, Alakítsuk környezetünket, Elsősegélynyújtó workshop.

A projekt egyik célcsoportja az iskola  6-14 éves korú tanulói, valamint a település középiskolás korú lakossága, akik többsége az iskola tanulója volt. Célcsoportunkba tartoznak a tanulók szülei, családtagjai, rokonsága, valamint Gyöngyöshalász település teljes lakossága.

A projekt eredményeképp növekszik a Gyöngyöshalász településen elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és választéka, erősödik a településen élők – különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek – társadalmi aktivitása, valamint növekedik az önkéntes tevékenységet végzők száma, ezáltal erősödik a vidék helyben megtartó ereje, a tartós elvándorlással szembeni védekezőképessége.

A projekt során kialakított együttműködésekkel hozzájárulunk az iskola, a civil és egyházi szervezetek, csoportok, közösségek továbbá a helyi gazdasági szereplők együttműködő képességének és a társadalom felé történő nyitásának növeléséhez.

A szabadidő hasznos, szervezett, nevelési-oktatási folyamatokban integrált eltöltése segíti a fiatalok képességeinek további kibontakoztatását, ezzel a munkaerőpiacra lépéshez kapcsolódó sokirányú felkészítését, illetve az iskolai lemorzsolódás csökkentését.